پاورپوینت آسیب شناسی تجمل گرایی"/>
جدید ترین مطالب

پاورپوینت آسیب شناسی تجمل گرایی

این پاورپوینت شامل مطالب:

واژه شناسی تجمل گرایی

 • تجمل و جمال در لغت نامه‌های عربی به معنای، زیبایی و نیکویی، نکویی زیاد  و زینت کردن آمده است.
 • تجمل در لغت به معنای خود را زینت دادن و آراستن است، و به صورت اسمی به معنای وسایل آرایش و آنچه موجب نشان دادن شأن و شکوه باشد.

اصطلاح تجمل گرایی

مصادیقی از تجمل گرایی منفی

آسیب‌های تجمل گرایی

 • دوری از معنویت و حقایق ایمانی
 • دامن زدن به رذایل اخلاقی
 • کفران نعمت
 • طغیان جامعه تجمل گرا و عذاب الهی
 • مانع بزرگ تحقق زندگی خانوادگی
 • گسترش فقر، فحشا و منکرات اجتماعی
 • پیدایش حالت تفاخر و استکبار

راه کارهای مبارزه با تجمل

 • توجه به اعتقادات اسلامی
 • توجه به معنویات
 • احیای سبک زندگی اسلامی
 • زیان مانور تجمل دروسایل ارتباط جمعی
 • نظارت بر دستگاه‌های حکومتی و دولتی

فهرست منابع

 

تعداد اسلاید:۲۰ عدد

تنها ۳ هزار تومان

RIAL 30/000 – خرید

baymavi-vdcasino-

Buy Wordpress Themes

-

Dijital Ajans

google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google