حقوق اساسی، قانون اساسی"/>
جدید ترین مطالب

حقوق اساسی، قانون اساسی

حقوق اساسی:

حقوق اساسی دانشی در حوزه حقوق عمومی است

حقوق اساسی ۴ نگرش دارد:

۱- ساماندهی قدرت سیاسی

۲- تنظیم روایط شهروندان

۳-قدرت سیاسی

۴- تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان

تعداد اسلاید:۲۴ عدد

قیمت تنها ۳ هزار تومان

RIAL 30/000 – خرید

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google google