جدید ترین مطالب

بایگانی برچسب : حقوق وعلوم سیاسی

نظریه های جدید در علم سیاست

نظریه های جدید در علم سیاست   فصل نهم: اقتصاد سیاسی و بازسازی سیاست مقایسه ای و علم سیاست اقتصاد سیاسی:شاخه ای از علوم اجتماعی که در صدد ایجاد رابطه متقابل بین سیاست و اقتصاد است. مارکس منتقد آدام اسمیت و پیرژورف پرودون بود که چرا بیشتر بر توهم رقابت آزاد خاص جامعه سده ی هجدهم تاکید دارند و محدودیت ... ادامه مطلب »