جدید ترین مطالب
گزارش تخصصی / تماشای تلویزیون و تاثیر آن بر مطالعه دانش آموزان

گزارش تخصصی / تماشای تلویزیون و تاثیر آن بر مطالعه دانش آموزان

چکیده:

تاثیر فزایندة تلویزیون شاید مهمترین تحول در وسایل ارتباط همگانی درسی یا چهل سال گذشته باشد. اگر روندهای جاری در تماشای تلویزیون ادامه یابند، به طور متوسط کودکی که امروز متوجه می شود ، تا سن 18 سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیتی غیر از خوابیدن صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد. عملاً هر خانواده ای اکنون یک دستگاه تلویزیون دارد. در انگلستان ، هر دستگاه تلویزیون به طور متوسط بین پنج تا شش ساعت در روز روشن است. در آمریکا و کشورهای دیگر اروپای غربی نیز همین گونه است . بدیهی است تعداد ساعاتی که افراد تلویزیون تماشا می کنند کمتر از این است زیرا افراد مختلف خانواده در مواقع مختلفی آن را تماشا می کنند ، امّا خود بزرگسال در انگلستان به طور متوسط روزانه سه ساعت تلویزیون تماشا می کند .

ظهور تلویزیون بر الگوهای زندگی روزانه به شدّت تاثیر گذارده است. زیرا بسیاری از مردم فعالیتهای دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی تنظیم می کنند. یک بررسی که یازده کشور را در بر می گیرد ، تاثیر تماشای تلویزیون بر زندگی روزانه را ، با مقایسة فعالیتهای کسانی که تلویزیون دارند و افرادی که تلویزیون ندارند مورد تحلیل قرار داده است. کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند شامل آمریکا ، تعدادی از کشورهای اروپای غربی و شرقی و کشور پرو در امریکای لاتین بود. از پاسخگویان خواسته شد تمام فعالیتهای خود را در طول یک دورة بیست و چهار ساعته فهرست کنند. در تمام کشورها، کسانی که دارای تلویزیون بودند و افرادی که تلویزیون ندارند مورد تحلیل قرار داده است کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند شامل آمریکا ، تعدادی از کشورهای اروپای غربی وشرقی و کشور پرو در امریکای لاتین بود. از پاسخگویان خواسته شد تمام فعالیتهای خود را در طول یک دورة بیست و چهار ساعته فهرست کنند. در تمام کشورها کسانی که دارای تلویزیون بودند وقت کمتری صرف سایر فعالیتهای اوقات فراغت ، دیدار دوستان ، گفتگو ، وظایف خانگی و خوابیدن می کردند.

مقدمه

طرح مسئله

ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

کتاب

اهمیت کتاب

تلویزیون

تاثیر تلویزیون به کاهش زمان مطالعه

مقایسه فرایندهای تماشای تلویزیون و مطالعه

اثرات تلویزیون بر یادگیری

نقش تلویزیون در افزایش مطالعه

مدت زمانی که صرف تماشای تلویزیون می شود

کودکان و تلویزیون

نگرانیهای خاص در مورد تلویزیون  

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

شامل 12 صفحه

تنها3 هزار تومان

RIAL 30/000 – خرید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*